Nordreisa kirke

Primært for gudstjenesteofringer, men også billettsalg og kanskje etter hvert kafé